loading...

Det er Psypost som har skrevet om Social Psychological and Personality Sciences undersøkelse.

Undersøkelsen slår fast at de som hyppig tar selfies har en tendens til å overvurdere eget utseende og hvordan andre oppfatter dem. De mener at selfiekongene oftere har narcissistiske tendenser.

Undersøkelsen ble gjort ved University of Toronto blant 198 studenter. 100 av disse innrømmet at de regelmessig tok selfies, mens 98 andre meldte at de hadde liten eller ingen selfiebehov.

Begge gruppene ble instruert til å ta selfies, i tillegg til at forskerne tok bilder av dem. Deltakerne i undersøkelsen skulle så vurdere bildene etter hvordan de trodde vennene deres ville oppfatte bildene, om de ble delt på sosiale medier.

En tilfeldig gruppe på 178 ble rekruttert over internett til å vurdere bildene av de forskjellige deltakerne. De skulle vurdere deltakernes bilder etter attraktivitet, men også om de oppfattet personen som narcissist.

Begge deltakergruppene mente at bildene de selv hadde tatt ville bli oppfattet best. Gruppen som vurderte bildene mente det motsatte, at bildene tatt av forskerne var mer tiltrekkende.

Selfiejunkiene skilte seg særlig ut på noen punkter.

De trodde i stor grad at deres egne selfies var bedre bilder enn de som ble tatt av forskningsteamet. De utenforstående vurderte også selfiejunkiene til å sannsynligvis være mer narcissistiske enn de som sjeldent eller aldri tok selfies.

Forskerne konkluderer derfor at selfiekongene og -dronningene overvurderer sitt eget selvbilde mer og mer over tid.
Dette skjer fordi de utvikler en metode å ta bilder av seg selv som egentlig ikke er like effektiv som de selv tror, men også at tilbakemeldingene på sosiale medier forsterker tanken om at nettopp deres egne selfies er de «beste» bildene.