loading...


Via: Skole er digg


Hele livet har vi bitt fortalt at banning er forbeholdt idioter.

Men det stemmer ikke.

Det mener nå i alle fall de to forskerne Kristin og Timothy Jay.

– Personer som banner ofte forstår ordets generelle uttrykksfulle innhold. De ser også at det finnes nyanser når negativt ladde ord skal brukes hensiktsmessig, skriver de to i det vitenskaplige tidsskriftet Language Sciences.

De to lingvistikkforskerne tok utgangspunkt i forestilling om at et høyt forbruk av banneord var forbeholdt folk som ikke har ordforråd til å uttrykke seg skikkelig.

– Det er en vanlig oppfattelse at folk som banner mye er dumme, ikke har et tilstrekkelig ordforåd for å uttrykke seg skikkelig, at de mangler utdannelse og selvkontroll.

– Men resultatene av vår undersøkelse viser at utbredt bruk av banneord er forbundet med bred bruk av andre ord. Dermed underminerer det også tesen om at bruken av banneord skyldes et fattig språk, skriver de to i avhandlingen.

Via: Dagens