loading...


CAPTION

Sosial angst, eller sosial fobi, er vanligere enn man tror. Faktisk tyder enkelte studier på at forekomsten av en eller annen form for sosial angst rammer 15 prosent av oss. 

Men studier viser også at sosial angst kan forenes med flere positive personlighetstrekk. Her er fire av dem.

1. Du er god til å sette deg inn i andres situasjon

En israelsk studie fra 2011 konkluderer med at det kan være en sammenheng mellom sosial angst og empatiske evner. 

«Individer med sosial fobi viser forståelse og er oppmerksom overfor andre mennesker sinnstilstand», heter det i studien. 

2. Du kan til og med være mer intelligent

Den samme studien fant også ting som tyder på at folk med angstlidelser kan ha høyere intelligens. I hvert fall scoret de med rapportert sosial angst bedre på en rekke kognitive tester i studien. 

Forskerne bak studien presiserer at funnet bør være gjenstand for mer forskning, men at tendensen er interessant. 

3. Du er en kreativ person

Forskning har vist en klar link mellom sosial angst og det man kaller høysensitivitet. Igjen, forskere mener at så mange som 15-20 prosent av befolkningen er høysensitive, noe som igjen kan kobles til milde former for sosial angst. 

Et av de klareste fellestrekkene hos høysensitive? Deres evne til å være kreativ, og ikke minst, ha et behov for kreativ utfoldelse.

4. Du bryr deg

En ting er å ha empati. Det er imidlertid ikke det samme som å ta det innover deg. 

Folk med sosial angst, eller som er høysensitiv, har også en evne til å ta innover seg andres problemer. De er flinke til å sette seg inn i ting, ganske enkelt.